Algemeen

CH2O behandelt persoonsgegevens van bezoekers van haar website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. De gegevens die CH2O verzamelt, worden gebruikt voor het mogen aangaan en uitvoeren van de overeenkomsten, het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, het onderhouden van contact om u op een goede manier van dienst te kunnen zijn, voor het bijhouden van webstatistieken en om te kunnen voldoen aan de wettelijke verplichtingen waar CH2O aan moet voldoen. U kunt daarbij bijvoorbeeld denken aan uw naam, organisatie, functie, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Wij respecteren de privacy van onze klanten. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt.
CH2O gaat zorgvuldig om met de persoonlijke informatie die u ons geeft. Dit geldt ook voor informatie die u via de website doorgeeft aan CH2O. De persoonlijke informatie die u ons geeft, wordt altijd vertrouwelijk behandeld.

Gebruik gegevens

De gegevens die u heeft afgegeven of worden verzameld bij ons eerste contact, gebruiken wij om te reageren op uw vraag, verzoek of opdracht. De gegevens komen terecht bij CH2O. In voornoemd geval worden uw gegevens uitsluitend verwerkt om met u in contact te komen en te blijven.

Grondslag

CH2O verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslagen:

  • uw toestemming (deze kunt u ook weer intrekken door contact met ons op te nemen);
  • ter uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent;
  • om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust;
  • ter behartiging van ons gerechtvaardigd belang of dat van een derde. Ons belang is bijvoorbeeld om de website te verbeteren door erachter te komen welke informatie het meest relevant is voor bezoekers.
Doorgifte

Wij stellen de persoonlijke informatie niet ter beschikking aan derden. Bij de uitvoering van haar werkzaamheden maakt CH2O soms wel gebruik van derden die diensten aan ons verlenen. Met deze partijen is een verwerkersovereenkomst gesloten waarin de veiligheid van uw persoonsgegevens geborgd is. CH2O maakt de persoonlijke informatie slechts openbaar indien wij hiertoe verplicht zijn. De persoonlijke informatie zal niet aan derden worden verstrekt in het kader van direct marketing doeleinden.

Beveiliging

Om inzage van uw persoonsgegevens door onbevoegden te voorkomen, heeft CH2O verschillende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, ongeoorloofd gebruik, ongeoorloofde wijziging, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies.

Links

Op de website van CH2O staan links naar websites van andere organisaties. CH2O is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. CH2O is ook niet verantwoordelijk voor de privacybescherming op die websites of voor diensten die eventueel via die websites worden aangeboden.

Gebruik van Cookies

De website van CH2O maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen.
U kunt deze cookies uitzetten via uw browser maar dit kan het functioneren van onze website negatief beïnvloeden. Cookies kunt u alleen zelf verwijderen, aangezien deze op uw computer opgeslagen zijn. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.
Heeft u vragen of opmerkingen over het cookiebeleid van onze website, neemt u dan contact met ons op via onze contactpagina.

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is voor een goede administratie en zullen maximaal twee jaar worden bewaard.

Uw rechten als betrokkene

U heeft als betrokkene de volgende rechten:

  • recht op informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden en met welk doel;
  • inzagerecht: het recht op inzage en afschrift van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad. CH2O zal aangeven om welke persoonsgegevens het gaat, wat het doel is van het gebruik, wat de herkomst is van de gegevens indien en voor zover deze bekend is.
  • het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn (recht op correctie en verwijdering). Aan het recht om (gedeeltelijke) verwijdering van uw gegevens te vragen, kan alleen tegemoet gekomen worden als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;
  • het recht van verzet: het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, kunt u dit schriftelijk/per email bij CH2O aangeven. Als uw verzoek wordt afgewezen, wordt aan u uitgelegd waarom. Een reden kan zijn dat uw gegevens informatie bevat die van belang is/kan zijn voor anderen. U ontvangt binnen 4 weken na ontvangst van uw verzoek schriftelijk bericht van CH2O.
Ook als u een klacht heeft over de wijze van verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact met CH2O opnemen en probeert CH2O er samen met u uit te komen.
Onze actuele contactgegevens zijn te vinden op de website van CH2O. Als u CH2O een bericht stuurt over dit statement of over een onderwerp dat daarmee te maken heeft, wilt u dan bij het onderwerp alstublieft ‘Privacy statement' vermelden?

Wijziging Privacy Statement

CH2O behoudt zich het recht om dit Privacy Statement te wijzigen. Het meest recente en geldende Privacy Statement is online beschikbaar voor inzage.

Sure Flow chloordioxide onder de loep genomen!

Veel kwekers vragen zich af wat chloordioxide zo anders maakt en associëren het veelal met chloor of natriumhypochloriet. Waarom is chloordioxide geen chloor en waarom is Sure Flow chloordioxide zo uniek en kan het met hele lage concentraties dingen voor elkaar krijgen wat anderen niet lukt? Bijzonder, uniek en resultaat gericht….. Sure Flow.

Lees meer...

Houd uw druppelsysteem blijvend schoon. Met CH2O

Van de werking van reinigingsmiddelen voor irrigatiesystemen moet u op aan kunnen. Bij CH2O heeft u de keus uit twee verschillende middelen, beide met hun eigen kenmerken en voordelen. Zowel met chloordioxide als met gestabiliseerde waterstofperoxide houdt u het druppelsysteem blijvend schoon. En bent u toch niet tevreden? Dan kunt u bij CH2O terugvallen op een unieke garantie: niet tevreden, geld terug.

Lees meer...