Reinigen met chloordioxide: Sure Flow

 Sure Flow bestaat uit twee waterbehandelingsmiddelen: Emitter Clear en Organic Emitter Clean. Een computergestuurd doseersysteem pompt beide waterbehandelingsmiddelen samen met water naar een reactor. Hier komen de drie vloeistoffen met elkaar in contact en wordt chloordioxide gevormd. Het proces is niet alleen eenvoudig maar ook veilig.

Omdat chloordioxide een krachtige reactie geeft, is er maar weinig van nodig om effect te genereren. Bijkomend voordeel: als chloordioxide is uitgereageerd blijven er nagenoeg geen bijproducten over. Dit maakt het ideaal om toe te passen in de irrigatiesystemen en het irrigatiewater van gesloten circuits, waarbij kwekers niet of minimaal willen lozen om aan het Lozingsbesluit te kunnen voldoen.

Chloordioxide wordt gevormd vanuit drie bestanddelen: chloriet, een zuur en wat water. Wanneer deze samenkomen in de CH2O-reactor wordt chloordioxide gevormd. Chloordioxide is een groengeel wateroplosbaar gas wanneer het in een waterige omstandigheid komt. Wanneer chloordioxide aan het irrigatiewater wordt toegevoegd, gaat het op zoek naar organische vervuiling waarmee het vervolgens een reactie aangaat. Nadat chloordioxide zijn werk gedaan heeft, blijft chloriet over.

Onderdrukken bacterievorming

Een opvallend effect is dat chloriet het in het leidingsysteem weer chloordioxide kan worden. Dat gebeurt in een later stuk van het watergeefsysteem waar dan nog organische vervuiling aanwezig is. Als dat niet gebeurt omdat het gehele systeem schoon is, heeft chloriet van zichzelf ook al een reinigend effect, zij het iets minder sterk dan de werking van chloordioxide. Hierdoor wordt de vorming van nieuwe bacteriën in het watergeefsysteem onderdrukt.

Uiteindelijk zal chloordioxide altijd uitreageren naar chloriet om vervolgens uit elkaar te vallen in chloride (Cl-) en water. Het aandeel chloride is daarbij dusdanig laag, dat dit niet tot nagenoeg niet terug te vinden zal zijn in het substraat of in het irrigatiewater. De reactietijd van chloordioxide is zeer snel. Chloordioxide is in staat binnen 1 minuut al zijn maximale werking te bereiken. Dat houdt niet in dat het daarna uitgewerkt is, maar het geeft wel aan hoe snel het zijn werking kan bereiken.

Onschadelijke restproducten

Het is niet voor niets dat chloordioxide al decennia lang aan het drinkwater wordt toegevoegd. Het is snel in zijn reactie. In vergelijking met andere chloorhoudende ontsmettingsmiddelen geeft chloordioxide alleen chloriet en chloride als restproducten, beide onschadelijke anorganische verbindingen. Wel is bekend dat er wat chloraat ontstaat bij de vorming van chloordioxide. Het gaat daarbij echter om dusdanig lage hoeveelheden dat dit chloraat verwaarloosbaar is. Dit in tegenstelling tot de overige chloorhoudende ontsmettingsmiddelen waarbij meerdere toxicologische bijproducten worden gevormd, waarvan trihalomethanen de meest bekende zijn.

Organische en anorganische vervuiling

Daarnaast wordt er tegelijk met de chloordioxide een chelaat meegegeven aan het irrigatiewater. Deze zorgt ervoor dat de aanwezige anorganische verbindingen in de leiding (waaronder calcium, ijzer, fosfaat, etc.) weer worden opgelost, zodat het leidingsysteem weer helemaal schoon wordt.
Kortom, door de toevoeging van Sure Flow worden zowel de organische als de anorganische vervuilingen in het systeem verwijderd en krijgt de plant schoon water!

Resultaat gegarandeerd

De werking van chloordioxide is onomstreden. Collega-telers ervaren dagelijkse de positieve effecten van ons unieke systeem. Een systeem waar we 100% achter staan. Daarom krijgt u ook een unieke garantie: niet tevreden, geld terug. In dat geval ontvangt u het geïnvesteerde bedrag gewoon weer terug (uiteraard exclusief de verbruikte middelen). U heeft dus geen enkel financieel risico.

Houd uw druppelsysteem blijvend schoon. Met CH2O

Van de werking van reinigingsmiddelen voor irrigatiesystemen moet u op aan kunnen. Bij CH2O heeft u de keus uit twee verschillende middelen, beide met hun eigen kenmerken en voordelen. Zowel met chloordioxide als met gestabiliseerde waterstofperoxide houdt u het druppelsysteem blijvend schoon. En bent u toch niet tevreden? Dan kunt u bij CH2O terugvallen op een unieke garantie: niet tevreden, geld terug.

Lees meer...

Sure Flow chloordioxide onder de loep genomen!

Veel kwekers vragen zich af wat chloordioxide zo anders maakt en associëren het veelal met chloor of natriumhypochloriet. Waarom is chloordioxide geen chloor en waarom is Sure Flow chloordioxide zo uniek en kan het met hele lage concentraties dingen voor elkaar krijgen wat anderen niet lukt? Bijzonder, uniek en resultaat gericht….. Sure Flow.

Lees meer...